Hållbarhetscertifiering för Skidskytte-VM 2019 och för kommande världscuper

Skidskytte-VM i mars 2019 var ambitiöst i sin hållbarhetsvision och efter utvärdering och granskningar så har evenemanget, och kommande världscuparrangemang, erhållit certifikat enligt ISO 20121.

Skidskytte-VM i Östersund i mars 2019 genomfördes med ett ambitiöst flerdimensionellt hållbarhetsarbete. Vid gjorda utvärderingar av såväl länsstyrelsen i Jämtlands län som Mittuniversitetet har det uppmärksammats. Även en oberoende certifierare har granskat genomförandet i förhållande till det internationella systemet ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang, vilket resulterat i att Skidskytteförbundets bolag Biathlon Events AB har erhållit certifikat för såväl VM-tävlingarna som de kommande Världscuptävlingarna.

– För oss på Scandinavian Business Certification AB har det varit intressant att följa och utvärdera det hållbarhetsarbete som genomförts och som fortfarande pågår i samband med arrangerandet av skidskyttetävlingar i Östersund. Hållbarhetsarbetet omfattar inte bara organisationen utan det genomsyrar hela arrangemanget och Östersunds kommun. För oss är det ett förtroendeuppdrag att få certifiera både VM och kommande Världscuptävlingar, säger revisionschef Peter Hallberg.

Ett stort evenemang som världscuptävlingarna och VM i skidskytte gör avtryck på miljön
direkt och indirekt samt påverkar människor. VM organisationen har därför under lång
tid bedrivit ett målmedvetet och systematiskt arbete för att genomföra VM med största
möjliga hänsyn till hållbar utveckling gällande:

  • Miljö
  • Sociala
  • Etiska
  • Ekonomi

Det har varit många parametrar att ta hänsyn till men ledstjärnan för alla involverade områden har varit ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Hållbarhet i alla led har varit viktigt oavsett om det gäller aktiva, sponsorer/partners, funktionärer eller besökare.

– Vi ser det som extra värdefullt att vi har fått 2019 års VM certifierat i efterhand. Det visar att vi är utvärderade för vad vi gjort, inte för framtida planer, säger Ulf von Sydow Hållbarhetsinspiratör vid Biathlon Events.

– För oss är det här arbetet en självklarhet. Vintersporterna utmanas av klimatförändringarna och därför har vi anslutit oss till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som enda arrangör av idrottsevenemang i Sverige. Vi är en av två idrottsanknutna aktörer i Sverige som signerat FN’s Sports for Climate Actions Framework innebärande att vi arbetar i Parisöverenskommelsens anda, säger Patrik Jemteborn, ordförande i Organisationskommittén vid Biathlon Events AB.